Kemisk och farmaceutisk

Funktion
Applikation
Produkt
Lösning / Resultat
* Sortering
#11 – Sortering och separation av flaskor och krukor.
BLÅSMUNSTYCKE: MJ5
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: MJ5

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT MJ5 hjälpte företaget att minska både ljudnivån och energikonsumtionen.

Resultat
Genom att installera ett blåsmunstycke kunde företaget minska ljudnivån med 43% (8dB(A)). Installationen gjorde även att företaget kunde spara 50% av energianvändningen och fortfarande bibehålla samma goda resultat.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#12 – Utmatning av plugg urkopplingar.
BLÅSMUNSTYCKE: MJ5
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: MJ5

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT MJ5 hjälpte företaget att minska både ljudnivån och energikonsumtionen.

Resultat
Genom att installera ett blåsmunstycke kunde företaget minska ljudnivån med 43% (8dB(A)). Installationen gjorde även att företaget kunde spara 50% av energianvändningen och fortfarande bibehålla samma goda resultat.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#13 – Utmatning av flaskor med felaktig vikt.
BLÅSMUNSTYCKE: 971 F
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 971 F

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 971 F minskade energikonsumtionen och förbättrade applikationens utförande.

Resultat
Silvents blåsmunstycken var en effektiv lösning för matning av flaskorna.

Läs mer om produkten här
Sortering
#8 – Sortering av medicinburkar innan ifyllning.
BLÅSMUNSTYCKE: MJ50
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: MJ50

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT MJ50 sänkte ljudnivån.

Resultat
Ljudnivån sänktes till under 85 dB(A), vilket i många länder är den reglerade gränsen för en 8 timmars arbetsdag.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#14 – Generell rengöring av arbetsstationer.
BLÅSPISTOL: 007-L
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 007-L

Lösning
Blåspistolen SILVENT 007-L gjorde det möjligt att förbättra säkerheten för operatören och minska ljudnivån.

Resultat
Ljudnivån sänktes i jämförelse med den tidigare använda blåspistolen.

Läs mer om produkten här
Torkning
#9 – Torkning av trummor eller stora kar efter blandning.
BLÅSPISTOL: 2973
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 2973

Lösning
Blåspistolen SILVENT 2973 förbättrade torktiden och sänkte ljudnivån.

Resultat
Silvents blåspistoler kombinerade en låg ljudnivå med en effektiv blåsning.

Läs mer om produkten här
Luftutsläpp.
#10 – Luftutsläpp
LJUDDÄMPARE: SIS
Läs mer
X
LJUDDÄMPARE: SIS

Lösning
Undvek igensatta ljuddämpare som ökar produktionstiden.

Resultat
Silvents ljuddämpare med indikator gör det enklare att se vilken av ljuddämparna som behöver bytas. Detta minskar risken för igensättning.

Läs mer om produkten här