Glas, betong och gips

Funktion
Applikation
Produkt
Lösning / Resultat
* Förflyttning
#52 – Bortblåsning av giftig gas från formningsmaskiner för glasflaskor.
BLÅSMUNSTYCKE: 971
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 971

Lösning
Blåsmunstycket 971 användes för att blåsa bort rök.

Resultat
Den giftiga röken som operatören utsattes för halverades.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#53 – Utmatning av flaskor från formningsmaskiner.
BLÅSMUNSTYCKE: 707 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 707 L

Lösning
Blåsmunstycket 707 L förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Den effektiva blåsningen gjorde det även möjligt att minska luftförbrukningen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#54 – Rengöring av färdig produkt från glasskägg.
BLÅSMUNSTYCKE: 705 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 705 L

Lösning
Blåsmunstycket 705 L förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Den effektiva blåsningen gjorde det även möjligt att minska luftförbrukningen.

Läs mer om produkten här
Torkning
#55 – Torkning av glas i tvättunnel.
BLÅSMUNSTYCKE: 973
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 973

Lösning
Blåsmunstycket 973 förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Den effektiva blåsningen gjorde det även möjligt att minska luftförbrukningen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#56 – Rengöring av ugn-utgång efter tillagning.
BLÅSMUNSTYCKE: 973
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 973

Lösning
Kombinationen av flera SILVENT 973 gav en bättre täckningsbredd.

Resultat
Förbättrade kvalitén på slutprodukten med färre spån som satt kvar på glaset efter applikationen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#57 – Rengöring från smulor innan förpackning.
BLÅSMUNSTYCKE: 9002W
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 9002W

Lösning
Kombinationen av fler SILVENT 9002W blåsmunstycken gav en bättre täckningsbredd.

Resultat
Förbättrade kvalitén på slutprodukten då rengöring innan förpackning förbättrades.

Läs mer om produkten här
Kylning
#59 – Kylning av formbotten, för att få önskad form.
BLÅSMUNSTYCKE: 941
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 941

Lösning
Blåsmunstycket 941 gav en bättre kontroll över kylningen i applikationen.

Läs mer om produkten här
Kylning
#60 – Kylning av formtopp, för att få önskad form.
BLÅSMUNSTYCKE: 700 M
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 700 M

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 700 M gav en bättre kontroll över kylningen i applikationen.

Läs mer om produkten här
Kylning
#65 – Kylning av glasstammen i formningsmaskin för vinglas.
BLÅSMUNSTYCKE: 973
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 973

Lösning
Blåsmunstycket 973 förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Blåsmunstycket hjälpte till att sänka ljudnivån och förbättra kvalitén på applikationen, med färre trasiga glas.

Läs mer om produkten här
Kylning
#65a – Kylning av glasstammen i formningsmaskin för vinglas.
BLÅSMUNSTYCKE: 703 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 703 L

Lösning
Blåsmunstycket 703 L förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Blåsmunstycket hjälpte till att sänka ljudnivån och förbättra kvalitén på applikationen, med färre trasiga glas.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#66 – Bortblåsning av rök från formningsmaskiner för glasflaskor.
BLÅSMUNSTYCKE: 961
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 961

Lösning
Blåsmunsycket SILVENT 961 gav en bättre täckningsbredd.

Resultat
Blåsmunstycket minskade ljudnivån.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#68 – Rengöring av området efter formningsmaskinen, innan glaset placeras på transportbandet.
BLÅSMUNSTYCKE: 9002W
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 9002W

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 9002W gav en bättre täckningsbredd.

Resultat
Den effektiva blåsningen gjorde det även möjligt att minska luftförbrukningen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#71 – Bortblåsning av glasspån.
BLÅSMUNSTYCKE: 703 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 703 L

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 703 förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Tack vare den effektiva blåsningen var det även möjligt att minska luftförbrukningen.

Läs mer om produkten här
Torkning
#74 – Torkning från vatten efter städning.
BLÅSMUNSTYCKE: 973
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 973

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 973 förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Förbättrade blåskraften och effektiviserade torkningen.

Läs mer om produkten här
Kylning
#75 – Nedkylning av form i formningsmaskin för matporslin.
BLÅSMUNSTYCKE: 973
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 973

Lösning
Blåsmunstycket 973 gav en bättre kontroll över kylningen i applikationen.

Resultat
Förbättrade kylningen i applikationen vilket även höjde kvalitén, då färre problem med kylningen uppstod.

Läs mer om produkten här
Renblåsning
#76 – Renblåsning av formningsmaskin för matporslin från glasspån.
BLÅSMUNSTYCKE: 705 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 705 L

Lösning
Blåsmunstycket 705 L gjorde det möjligt att använda mindre tryckluft och bibehålla samma blåskraft.

Läs mer om produkten här
Kylning
#77 – Kylning av flaskbottnarna i formningsmaskin.
BLÅSMUNSTYCKE: 931
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 931

Lösning
Blåsmunstycket 931 förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Den effektiva blåsningen gjorde det även möjligt att minska luftförbrukningen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#180 – Rengöring av LCD skärmar från glasdamm innan tvätt.
LUFTKNIV: 310 Z+
Läs mer
X
LUFTKNIV: 310 Z+

Lösning
Luftkniven SILVENT 310 Z+ förbättrade rengöringen i jämförelse med den tidigare använda lösningen.

Läs mer om produkten här
Torkning
#67 – Torkning av flaskor efter tvätt.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialtillverkad luftkniv som gav en bättre blås effektivitet och en bättre täckningsbredd.

Resultat
Luftkniven minskade ljudnivån, minskade luftförbrukningen och förbättrade kvaliteten på applikationen. Luftkniven förbättrade torkningen av produkten vilket betydde att mindre produkter behövde avlägsnas på grund av väta.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#70 – Bortblåsning av glasspån.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som förbättrade blåseffektiviteten och gav en bättre blåstäckning.

Resultat
Förbättrade kvalitén på produkten då mer glasspån kunde avlägsnas och färre repor uppstod.

Läs mer om produkten här
Torkning
#73 – Torkning från kylvatten.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som gav en bättre blåseffektvitet och en bättre blåstäckning.

Resultat
Förbättrade kvalitén på applikationen då mindre vatten blev kvar på glaset.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#58 – Rengöring av produktionslina efter produktion.
BLÅSPISTOL: 757-L-1000
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 757-L-1000

Lösning
Blåspistolen SILVENT 757-L-1000 förbättrade blåskraften i jämförelse med den tidigare använda blåspistolen.

Resultat
Mer effektiv rengöring, speciellt på de platser som är svårare att nå med en vanlig blåspistol.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#62 – Rengöring av en 500 liters mixer.
BLÅSPISTOL: 4015-LF-500
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 4015-LF-500

Läs mer om produkten här
Rengöring
#63 – Renblåsning från gips.
BLÅSPISTOL: 767-L
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 767-L

Läs mer om produkten här
Rengöring
#64 – Renblåsning från gips.
BLÅSPISTOL: Pro One-AS
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: Pro One-AS

Lösning
Blåspistolen Pro One-AS har en laminär luftstråle som gör det enklare att undvika dispersion av gips.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#69 – Generell rengöring.
BLÅSPISTOL: 767-L-500
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 767-L-500

Lösning
Blåspistolen SILVENT 767-L-500 har ett ergonomiskt handtag som gör det enklare att justera blåskraften och förlängningsröret gör det enklare att nå svåråtkomliga utrymmen.

Resultat
Luftpistolen minskade ljudnivån och förbättrade säkerheten för operatören.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#72 – Generell rengöring.
BLÅSPISTOL: Pro One
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: Pro One

Lösning
Blåspistolen Pro One förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån och förbättrade effektiviteten.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#61 – Renblåsning av cementpåse från cement, för att möjliggöra förslutning av påse.
LUFTKNIV: Silvent 300
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Läs mer om produkten här