Entre em contato conosco:
+46 33-23 79 00
A nossa equipe de vendas pode ajudá-lo com o seu pedido e com suporte técnico. Aberto entre 7h e 16h.

Informações

Podane w podręczniku dane techniczne uzyskano na podstawie dokładnych pomiarów kontrolnych przeprowadzonych w laboratorium wyposażonym w skalibrowane przyrządy pomiarowe zgodnie z uznanymi międzynarodowymi normami. Dane oparto na pomiarach przeprowadzonych w następujących warunkach:

 

Ciśnienie zasilania

Ciśnienie zasilania mierzone jest zaraz przed dyszą odmuchową i podawane w jednostkach kilopaskal [kPa] lub funt na cal kwadratowy [psi]. Jeśli nie podano inaczej, dane techniczne podane w książce obowiązują przy ciśnieniu zasilania 500 kPa (72,5 psi).

 

Siła odmuchu

Siła odmuchu mierzona jest na wadze o płaskiej powierzchni o rozmiarach 310 x 290 (12,20″ x 11,40″) w odległości 200 mm (7,87″) od wylotu dyszy. Siła odmuchu została podana w jednostkach niuton [N] lub uncja [oz] względnie funt [lbs]. 1 lbs = 16 oz.

 

Siła odmuchu przy różnej wartości ciśnienia

Wartości siły odmuchu przy 200 kPa do 1000 kPa wzgl. 40 psi do 120 psi.

 

Zużycie powietrza

Zużycie powietrza zmierzono przepływomierzem umieszczonym przed dyszą odmuchową. Zużycie podane jest w jednostkach normalny metr sześcienny na godzinę [Nm³/h] lub standardowa stopa sześcienna na minutę [scfm].

 

Zużycie powietrza przy różnej wartości ciśnienia

Wartości zużycia powietrza przy 200 kPa do 1000 kPa wzgl. 40 psi do 120 psi.

 

Poziom hałasu

Poziom hałasu zmierzono w odległości jednego metra (3,28 ft) od wylotu dyszy odmuchowej mikrofonem ustawionym prostopadle do kierunku strumienia powietrza. Poziom hałasu podano w jednostkach decybel A [dB(A)].

 

Poziom hałasu przy różnej wartości ciśnienia

Wartości poziomu hałasu przy 200 kPa do 1000 kPa wzgl. 40 psi do 120 psi.

 

Układ odmuchu

Układ odmuchu wskazuje na szerokość rozchodzenia się powietrza przed dyszą odmuchową i podawany jest w milimetrach [mm] lub calach [“].

 

Układ odmuchu przy różnych odległościach

Wartości układu odmuchu od 50 mm do 500 mm wzgl. 4″ do 20″.

 

Prędkość powietrza

Prędkość powietrza została zmierzona w środku strumienia powietrza i podana jest w metrach na sekundę (m/s) lub feet per second (stopy na sekundę — ft/s).

 

Prędkość powietrza przy różnych odległościach

Wartości prędkości powietrza od 50 mm do 500 mm wzgl. 4″ do 20″.

 

Wymiary

Wszystkie dane dotyczące wymiarów podano w milimetrach [mm] lub calach [“].

 

Temperatura

Maksymalną dopuszczalną temperaturę roboczą poszczególnych produktów podano w stopniach Celsjusza [°C] lub stopniach Fahrenheita [°F].

W razie nieznalezienia interesujących wartości lub pojawienia się pytań prosimy odwiedzić naszą stronę w internecie silvent.com lub skontaktować się z nami pod adresem info@silvent.com.