You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#135. Osuszanie po procesie chłodzenia.

Problemy w produkcji wynikały z tego, że woda stosowana do chłodzenia nie była usuwana z produktu. Problem dotyczył całego procesu produkcji i był przyczyną zbyt wielu kosztownych przestojów w produkcji.

Rezultat
Problemowi zaradzono poprzez zainstalowanie dyszy pierścieniowej, wyposażonej w wiele zoptymalizowanych dysz, rozmieszczonych w okręgu. W ten sposób strumienie powietrza owiewały cały produkt, zapewniając jego skuteczne suszenie. Instalacja dyszy umożliwiła wyeliminowanie niepotrzebnych przestojów w produkcji, zwiększając wydajność procesu produkcyjnego.
Rozwiązanie
Dysza pierścieniowa SILVENT 463 L wytwarza strumień powietrza obejmujący pełne 360°, dzięki czemu zapewnia wydajny nadmuch wokół całego obiektu. Dzięki zoptymalizowanym kątom odmuchu i odległościom nowa instalacja nadmuchowa mogła suszyć za pomocą powietrza o mniejszym stężeniu, zwiększając tym samym wydajność energetyczną i obniżając koszty.
Produkt: 463 L