You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#176. Usuwanie wiórów i pyłu z płyt MDF

Aby osiągnąć dobrą jakość malowania płyt MDF, ich powierzchnia musi być całkowicie wolna od wiórów i pyłu. Spółka w tym celu wykorzystywała zaprojektowany przez siebie nóż powietrzny i dyszę, jednak nie miała odpowiedniej wiedzy na temat projektowania noży powietrznych. Dlatego istniejące rozwiązanie wiązało się z np. wysokimi poziomami hałasu, które były niezgodne z polityką spółki, która aktywnie podejmowała działania w celu ograniczenia hałasu w trakcie produkcji.

Rezultat
Niestandardowy nóż powietrzny dostarczony przez firmę Silvent został zainstalowany w celu zredukowania wysokich poziomów hałasu i zoptymalizowania zużycia sprężonego powietrza. To pozwoliło również znacznie ograniczyć ciśnienie dopływu powietrza. Pomiary wykonane przed i po instalacji wykazały redukcję poziomu hałasu o 10 dB(A), co dla ludzkiego ucha oznaczało ograniczenie hałasu o połowę. Instalacja również zapewniła redukcję zużycia energii o 25%.
Rozwiązanie
Niestandardowy nóż powietrzny SILVENT 300 został zaprojektowany przez inżynierów firmy Silvent, którzy, dzięki bogatemu doświadczeniu i fachowej wiedzy, stworzyli wydajną instalację do odmuchu sprężonego powietrza. Aby osiągnąć maksymalną redukcję poziomu hałasu, konieczne było dostosowanie siły, rozkładu, odległości i kąta odmuchu w oparciu o unikalne zastosowanie. Dzięki temu możliwe było również dostosowanie ciśnienia dopływu po instalacji, co dodatkowo ograniczyło koszty.
Produkt: SILVENT 300