You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#176. Usuwanie wiórów i pyłu z płyt MDF

Aby osiągnąć dobrą jakość malowania płyt MDF, ich powierzchnia musi być całkowicie wolna od wiórów i pyłu. Spółka w tym celu wykorzystywała zaprojektowany przez siebie nóż powietrzny i dyszę, jednak nie miała odpowiedniej wiedzy na temat projektowania noży powietrznych. Dlatego istniejące rozwiązanie wiązało się z np. wysokimi poziomami hałasu, które były niezgodne z polityką spółki, która aktywnie podejmowała działania w celu ograniczenia hałasu w trakcie produkcji.

Rezultat
Niestandardowy nóż powietrzny dostarczony przez firmę Silvent został zainstalowany w celu zredukowania wysokich poziomów hałasu i zoptymalizowania zużycia sprężonego powietrza. To pozwoliło również znacznie ograniczyć ciśnienie dopływu powietrza. Pomiary wykonane przed i po instalacji wykazały redukcję poziomu hałasu o 10 dB(A), co dla ludzkiego ucha oznaczało ograniczenie hałasu o połowę. Instalacja również zapewniła redukcję zużycia energii o 25%.
Rozwiązanie
Niestandardowy nóż powietrzny SILVENT 300 został zaprojektowany przez inżynierów firmy Silvent, którzy, dzięki bogatemu doświadczeniu i fachowej wiedzy, stworzyli wydajną instalację do odmuchu sprężonego powietrza. Aby osiągnąć maksymalną redukcję poziomu hałasu, konieczne było dostosowanie siły, rozkładu, odległości i kąta odmuchu w oparciu o unikalne zastosowanie. Dzięki temu możliwe było również dostosowanie ciśnienia dopływu po instalacji, co dodatkowo ograniczyło koszty.
Produkt: SILVENT 300