You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#106. Oddzielanie blachy podczas cięcia

Aby zredukować liczbę przestojów w produkcji, spółka chciała uniemożliwić wprowadzanie więcej niż jednego arkusza blachy do maszyny jednocześnie. W związku z tym konieczne było zapewnienie możliwości oddzielania arkuszy blach przed ich podaniem, ponieważ podawanie wielu arkuszy powodowało problemy w trakcie cięcia.

Rezultat
Zastosowanie dyszy, wytwarzającej cienki, szeroki strumień powietrza, zwiększyło skuteczność oddzielania arkuszy blachy. Cienki strumień powietrza mógł dostać się pomiędzy arkusze blachy i rozdzielić je, ograniczając w ten sposób ilość przypadków podania dwóch arkuszy jednocześnie. W ten sposób ograniczono przestoje w produkcji, zwiększając jej wydajność.
Rozwiązanie
Zainstalowanie dyszy SILVENT 9002W i wyregulowanie kąta odmuchu pozwoliło zwiększyć niezawodność procesu oddzielania arkuszy. Dysza pozwoliła również znacznie ograniczyć poziom hałasu, a także zmniejszyć ilość zużywanego sprężonego powietrza.
Produkt: 9002W