You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#85. Usuwanie wiórów i cząsteczek z frezarki/szlifierki CNC.

Usuwanie wiórów i cząsteczek z maszyny CNC po frezowaniu i/lub szlifowaniu ma kluczowe znaczenie dla zapewniania ciągłości pracy takiego urządzenia. Spółka korzystała z konwencjonalnego pistoletu powietrznego do ręcznego wydmuchiwania wiórów z maszyny CNC. Jest to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań w zakresie wydmuchiwania zanieczyszczeń. Wióry były zdmuchiwane do miejsca w maszynie, z którego mogły zostać łatwo zebrane i zutylizowane. W tym procesie czyszczenia operator był narażony na bardzo duży hałas, ponieważ znajdował się blisko jego źródła.

Rezultat
Aby ograniczyć poziom hałasu, ważne jest stosowanie pistoletu powietrznego, który nie generuje wysokich poziomów hałasu. W związku z tym spółka zdecydowała się na instalację bezpiecznego pistoletu powietrznego firmy Silvent, który pracuje znacznie ciszej.
Rozwiązanie
Dzięki bezpiecznemu pistoletowi powietrznemu firmy Silvent spółka nie tylko była w stanie poprawić środowisko pracy dla operatorów, ale również dla wszystkich pracowników, ponieważ hałas generowany w trakcie procesu czyszczenia był jednym z najgłośniejszych na hali produkcyjnej. Wymiana pistoletu powietrznego oznaczała również zwiększenie bezpieczeństwa operatorów, ponieważ bezpieczny pistolet powietrzny ograniczył ryzyko powstania zatoru powietrznego. Bezpieczny pistolet powietrzny SILVENT 500-S wyposażony jest w dyszę ze stali nierdzewnej, która wydłuża okres eksploatacji urządzenia, co ma istotne znaczenie, biorąc pod uwagę zużycie mechaniczne, jakiemu poddawane są pistolety powietrzne podczas ich użytkowania. Innym istotnym czynnikiem, który zadecydował o wyborze pistoletu powietrznego SILVENT 500-S, był jego krótki spust, który zwiększa ergonomię jego uchwytu.
Produkt: 500-S