You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#159. Przenoszenie skóry do impregnacji

Spółka wykorzystywała sprężone powietrza do transportu skóry w procesie impregnacji. Operacja ta wykonywana była przez zaprojektowaną przez spółkę rampę powietrzną, wykorzystującą wywiercone otwory. Istniejące rozwiązanie zużywało dużo energii i powodowało spadki ciśnienia, które wpływało na wydajność całej produkcji.

Rezultat
Aby ograniczyć zużycie energii i zapewnić stałą siłę odmuchu, zainstalowano niestandardowy nóż powietrzny firmy Silvent. Nóż powietrzny ograniczył turbulencje, zwiększając stopień wykorzystania dostarczanego powietrza, a co za tym idzie wydajność odmuchu. Poprzez ograniczenie zużycia powietrza udało się wyeliminować problem ze spadkami ciśnienia, co pozytywnie wpłynęło na pozostałe etapy produkcji. Poza zredukowaniem zużycia energii udało się również ograniczyć poziom hałasu w hali produkcyjnej.
Rozwiązanie
Inżynierowie firmy Silvent zaprojektowali niestandardowy nóż powietrzny SILVENT 300, aby zoptymalizować instalację. Poprzez dostosowanie siły, przekroju, odległości i kąta odmuchu do tego konkretnego zastosowania udało się ograniczyć zarówno zużycie energii, jak i poziom hałasu. W ten sposób zarówno zwiększono wydajność transportu, jak i poprawiono środowisko pracy.
Produkt: SILVENT 300