You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#67. Suszenie butelek po myciu

Spółka miała problemy z suszeniem butelek po myciu. Po myciu butelki były kontrolowane, aby upewnić się, że są wystarczająco suche. Butelki, które nie zostały zaakceptowane w trakcie kontroli, były odrzucane i wyrzucane. Początkowo spółka suszyła butelki za pomocą wentylatora. To powodowało problemy, ponieważ wentylator mógł podawać wyłącznie duże ilości powietrza, przy niskiej sile odmuchu. Z tego powodu butelki nie były osuszane w wystarczającym stopniu i były odrzucane.

Rezultat
Aby zmniejszyć liczbę odrzucanych butelek, spółka musiała zwiększyć wydajność procesu osuszania. Jakość suszenia udało się poprawić poprzez zastąpienie wentylatora nożem powietrznym. Nóż powietrzny wytwarzał bardziej gwałtowny i szybszy strumień powietrza, co znacznie poprawiło skuteczność osuszania.
Rozwiązanie
Ze względu na rozmiar butelek najlepszym możliwym rozwiązaniem było zainstalowanie niestandardowego noża powietrznego, aby zapewnić maksymalną wydajność suszenia. Standardowe noże powietrzne były zbyt małe lub nie zapewniały pokrycia całego zamierzonego obszaru, lub były zbyt silne, przez co zużywano więcej powietrza niż było to konieczne. Specjalnie zaprojektowany nóż powietrzny został zoptymalizowany pod kątem zamierzonego zastosowania, dzięki czemu spółka ograniczyła ilość odrzucanych butelek.
Produkt: SILVENT 300