You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#25. Sortowanie opakowań o nieprawidłowej masie

Sortowanie opakowań, które nie spełniają wymagań w zakresie masy, jest powszechnym problemem w branży produkcji żywności. Było to przyczyną problemów związanych z jakością dostaw do klientów. Instalacja pierwotnie stosowana przez spółkę oferowała ciśnienie niewystarczające do sortowania opakowań o nieprawidłowej masie. Spółka chciała sortować zarówno zbyt lekkie, jak i zbyt ciężkie opakowania.

Rezultat
Aby rozwiązać problem, zainstalowano płaską dyszę, zapewniającą odpowiedni zasięg odmuchu. Ponieważ opakowania obsługiwane przez instalację miały cylindryczny kształt, czas odmuchu punktowego poprzez rurę otwartą był bardzo krótki. To znacznie utrudniało uzyskiwanie odpowiedniego rezultatu. Płaska dysza wydłużyła ten czas, zwiększając zasięg odmuchu. Dostosowano również kąt odmuchu, aby jeszcze bardziej usprawnić pracę instalacji. Po regulacji instalacja umożliwiła wpuszczanie małej ilości powietrza do opakowania, dzięki czemu usuwanie stało się szybsze i bardziej elastyczne.
Rozwiązanie
Ze względu na takie rozbieżności w wadze opakowań spółka zdecydowała się zainstalować dyszę SILVENT 973. Pozwoliła ona zredukować liczbę opakowań o nieprawidłowej wadze, który były błędnie sortowane po kontroli masy. Jednocześnie dysza pozwoliła zredukować poziom hałasu i zużycie energii poprzez możliwość dostosowania instalacji do zamierzonego zastosowania. To zwiększyło wydajność sortowania. Bezpośrednio nad dyszą zainstalowano regulowane złącze kulowe SILVENT PSK 14, aby zwiększyć precyzję regulacji kąta odmuchu.
Produkt: 973