You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#41. Czyszczenie maszyn i paneli drewnianych

W trakcie obróbki drewna, np. cięcia, wiercenia i heblowania, produkowane były duże ilości wiórów. Aby je usuwać z produktów i wyposażenia, klient stosował pistolety powietrzne. Problemem typowych pistoletów powietrznych jest to, że często generują wysokie poziomy hałasu i są niebezpieczne dla operatora.

Rezultat
Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zredukować poziom hałasu i poprawić środowisko pracy operatorów, spółka postanowiła zainstalować nowe bezpieczne pistolety powietrzne. Poprzez zastosowanie bezpiecznych pistoletów powietrznych, wyposażonych w dysze o niskim poziomie hałasu, możliwe było zredukowanie hałasu (w większości przypadków nawet o połowę), a także zwiększenie bezpieczeństwa operatorów.
Rozwiązanie
Spółka wybrała bezpieczny pistolet powietrzny SILVENT 59002W. W ten sposób dwukrotnie zwiększono siłę odmuchu i ograniczono poziom hałasu o 50%. Pistolet pozwolił usprawnić prace związane z odmuchem, ponieważ był on wyposażony w płaską dyszę o szerokim zasięgu odmuchu. Urządzenie zwiększyło wydajność i szybkość zdmuchiwania, a także ograniczyło zużycie energii.
Produkt: 59002W