You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#13. Usuwanie butelek o nieprawidłowej masie. 

Spółka stosowała sprężone powietrze, aby w łatwy i wydajny sposób usuwać butelki, które nie zawierały odpowiedniej ilości płynu. Butelki, które nie spełniały wymagań w zakresie masy, były usuwane za pomocą sprężonego powietrza. Pierwotnie sprężone powietrze podawane było poprzez otwarte rury, które nie tylko zużywały duże ilości energii, ale również były niewydajne.

Rezultat
Aby usprawnić proces usuwania i ograniczyć stosowanie sprężonego powietrza, amerykańska spółka zainstalowała dyszę. Płaska dysza zapewniła szerszy odmuch, a w związku z tym szerszy obszar kontaktu, co usprawniło proces usuwania butelek. Dysza również w bardziej wydajny sposób zużywała sprężone powietrze w porównaniu z otwartą rurą, co umożliwiło wykonywanie tych samych prac za pomocą mniejszej ilości sprężonego powietrza.  
Rozwiązanie
Zainstalowanie dyszy SILVENT 971 F pozwoliło ograniczyć zużycie energii i zwiększyło wydajność podawania. Dysza SILVENT 971 F zapewnia możliwość kontrolowania przepływu, co umożliwiło spółce dostosowanie siły odmuchu. Dzięki temu spółka mogła testować różne natężenia odmuchu, aż do momentu uzyskania siły optymalnej dla jej potrzeb. W taki sposób ograniczono ilość stosowanego powietrza, jednocześnie ograniczając jego zużycie i redukując poziom hałasu.
Produkt: 971 F