You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#83. Sortowanie komponentów na wymagane pozycje w podajniku wibracyjnym.

Spółka stosowała sprężone powietrze do prawidłowego pozycjonowanie komponentów w podajniku wibracyjnym. Sprężone powietrze nawiewane było z kilku miejsc w podajniku, aby je prawidłowo ustawić zanim go opuszczą. Stosowali wyposażenie odmuchowe z otwartą rurą, które generowało niewydajne, turbulentne przepływy i wysoki poziom hałasu.

Rezultat
Poprzez instalację dyszy redukującej turbulencje obniżono poziom hałasu, wytwarzany przez odmuch sprężonego powietrza. Dysza poprawiła również zasięg odmuchu, usprawniając pozycjonowanie komponentów, w konsekwencji zwiększając ogólną wydajność instalacji.
Rozwiązanie
Zastosowano dyszę SILVENT X01, która pozwala generować kierowany, skoncentrowany strumień, dzięki czemu usprawniono proces podawania komponentów. Dzięki unikalnej technologii zastosowanej w dyszy udało się zredukować poziom hałasu i zwiększyć wydajność stosowanego sprężonego powietrza. Takie rozwiązanie nie tylko pozytywnie wpłynęło na produkcję, ale poprawiło również środowisko pracy operatorów.
Produkt: X01