You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#83. Sortowanie komponentów na wymagane pozycje w podajniku wibracyjnym.

Spółka stosowała sprężone powietrze do prawidłowego pozycjonowanie komponentów w podajniku wibracyjnym. Sprężone powietrze nawiewane było z kilku miejsc w podajniku, aby je prawidłowo ustawić zanim go opuszczą. Stosowali wyposażenie odmuchowe z otwartą rurą, które generowało niewydajne, turbulentne przepływy i wysoki poziom hałasu.

Rezultat
Poprzez instalację dyszy redukującej turbulencje obniżono poziom hałasu, wytwarzany przez odmuch sprężonego powietrza. Dysza poprawiła również zasięg odmuchu, usprawniając pozycjonowanie komponentów, w konsekwencji zwiększając ogólną wydajność instalacji.
Rozwiązanie
Zastosowano dyszę SILVENT X01, która pozwala generować kierowany, skoncentrowany strumień, dzięki czemu usprawniono proces podawania komponentów. Dzięki unikalnej technologii zastosowanej w dyszy udało się zredukować poziom hałasu i zwiększyć wydajność stosowanego sprężonego powietrza. Takie rozwiązanie nie tylko pozytywnie wpłynęło na produkcję, ale poprawiło również środowisko pracy operatorów.
Produkt: X01