You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#165. Suszenie części maszyny po myciu

Spółka używała sprężonego powietrza do usuwania płynu po myciu. Problemem spółki było wykorzystywanie instalacji odmuchowej z otwartymi rurami, generującymi turbulentny strumień powietrza. Instalacje z otwartymi rurami są często zbyt duże, a w trakcie ich produkcji rzadko przeprowadza się techniczne obliczenia wymiarowe. Konsekwencją tego jest zbyt wysokie zużycie energii i niewydajny odmuch sprężonego powietrza.

Rezultat
Aby rozwiązać problem wysokich kosztów, spółka wymieniła cztery otwarte rury na dysze zaprojektowane przez inżynierów firmy Silvent. Technologia firmy Silvent wytwarza warstwowy strumień powietrza, który porywa i wciąga otaczające powietrze. To zapewniło oszczędność na poziomie 28 400 USD w skali roku, a zwrot z inwestycji został osiągnięty w zaledwie 5 dni.
Rozwiązanie
Do usuwania płynu z komponentów maszyny po myciu zastosowano cztery dysze SILVENT 9002W. Dysze wytwarzały płaskie, gwałtowne stożki powietrza, które skutecznie usuwały ciecz z komponentów maszyny. Dzięki zaprojektowanym przez inżynierów dyszom i dobrze obliczonym wymiarom osiągnięto znacznie bardziej wydajne zużycie drogiego sprężonego powietrza.
Produkt: 9002W