You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#15. Czyszczenie szyby przed kamerami w skanerze drewna.

Rezultat
Dysze zwiększyły skuteczność czyszczenia, co z kolei zwiększyło wydajność instalacji.
Rozwiązanie
Dysza SILVENT 920 A pozwoliła usprawnić instalację stosowaną do zdmuchiwania wiórów i pyłu z szyby.
Produkt: 920 A