You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#5. Chłodzenie podczas cięcia metalu

Spółka wykorzystywała odmuch sprężonego powietrza podczas cięcia metalu, aby chłodzić komponenty i usuwać wióry. Podawanie sprężonego powietrza przed otwarte rury jest najczęściej stosowaną metodą w przemyśle, która jednak wiąże się z dużym hałasem, powodowanym przez głośne strumienie powietrza. Odmuch sprężonym powietrzem jest jednym z największych źródeł hałasu w przemyśle produkcyjnym.

Rezultat
Zastąpienie otwartych rur dyszami powietrza Silvent umożliwiło zredukowanie poziomu hałasu w trakcie chłodzenia. Dysze zredukowały turbulencje powodowane przez odmuch sprężonym powietrzem, co pozwoliło ograniczyć hałas.
Rozwiązanie
Aby poprawić sytuację, zainstalowano pięć dysz powietrza SILVENT 011. W instalacji odległość i kąty odmuchu zostały precyzyjnie dostosowane w taki sposób, aby uzyskać jak najbardziej wydajne chłodzenie bez generowania dużego hałasu, np. poprzez odmuchiwanie wzdłuż ostrych krawędzi. To umożliwiło również bardziej skuteczne usuwanie wiórów.
Produkt: 011