You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#5. Chłodzenie podczas cięcia metalu

Spółka wykorzystywała odmuch sprężonego powietrza podczas cięcia metalu, aby chłodzić komponenty i usuwać wióry. Podawanie sprężonego powietrza przed otwarte rury jest najczęściej stosowaną metodą w przemyśle, która jednak wiąże się z dużym hałasem, powodowanym przez głośne strumienie powietrza. Odmuch sprężonym powietrzem jest jednym z największych źródeł hałasu w przemyśle produkcyjnym.

Rezultat
Zastąpienie otwartych rur dyszami powietrza Silvent umożliwiło zredukowanie poziomu hałasu w trakcie chłodzenia. Dysze zredukowały turbulencje powodowane przez odmuch sprężonym powietrzem, co pozwoliło ograniczyć hałas.
Rozwiązanie
Aby poprawić sytuację, zainstalowano pięć dysz powietrza SILVENT 011. W instalacji odległość i kąty odmuchu zostały precyzyjnie dostosowane w taki sposób, aby uzyskać jak najbardziej wydajne chłodzenie bez generowania dużego hałasu, np. poprzez odmuchiwanie wzdłuż ostrych krawędzi. To umożliwiło również bardziej skuteczne usuwanie wiórów.
Produkt: 011