You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#190. Transport tapet na maszynie

Spółka wykorzystywała zaprojektowaną przez siebie rampę powietrza do transportowania tapet w procesie produkcji. Ważną kwestią było to, aby tapeta w trakcie transportu utrzymywała się na rolce, ponieważ jej spadnięcie powodowało problemy i przestoje w pracy maszyny. Przestoje pracy maszyn, wynikające z błędów produkcyjnych, są kosztowne i zmniejszają wydajność.

Rezultat
Instalacja noża powietrznego firmy Silvent usprawniła transport tapet. Dzięki nożowi powietrznemu tapety były zdmuchiwane prosto na rolkę i transportowane w ramach procesu produkcji bez żadnych problemów. W ten sposób zmniejszono liczbę kosztownych przestojów maszyny, powodowanych przez rozerwany papier. To pozwoliło zwiększyć wydajność pracy w spółce.
Rozwiązanie
Inżynierowie firmy Silvent zaprojektowali niestandardowy nóż powietrzny SILVENT 300, aby poprawić wydajność instalacji. Siła, kształt, odległość i kąt odmuchu noża powietrznego zostały dostosowane do tego konkretnego zastosowania, aby zapewnić, że tapety będą zdmuchiwane na rolkę. Zainstalowanie niestandardowego noża powietrznego ograniczyło problemy występujące w trakcie procesu produkcji.
Produkt: SILVENT 300