Kontakt z nami:
+46 33-23 79 00
Nasi sprzedawcy pomogą Ci w sprawach dotyczących zamówienia i pomocy technicznej. Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 7:00 do 16:00.

FRIGUS

W 1933 r. Georges J. Ranque wynalazł rurkę wirową po przypadkowym odkryciu, że sprężone powietrze można rozdzielić na ciepły i zimny strumień. Odkrycie to zostało udoskonalone przez Rudolfa Hilscha w 1947 r. i od tego czasu niewiele się wydarzyło, aż do niedawna. Obecnie nadal można spotkać rurki wirowe w różnych, niepotrzebnie dużych, rozmiarach – wszystkie o podobnej wydajności. Sprzężone powietrze jest wdmuchiwane promieniowo, zużycie powietrza jest trudne do ustawienia, a poziom hałasu może być niebezpiecznie wysoki. Technologia FRIGUS pozwala kontrolować zużycie powietrza poprzez obracanie unikalnej dyszy FRIGUS. Generator wirów FRIGUS zawiera osiem osobnych ścieżek Lavala. Obracanie dyszy FRIGUS powoduje zmianę obszaru tych ścieżek, umożliwiając kontrolę zużycia powietrza bez wpływu na jego liczbę obrotów na minutę. Teraz dzięki technologii FRIGUS można kontrolować zużycie powietrza odpowiednio do wymaganego stopnia chłodzenia, bez utraty wydajności. To nowe odkrycie pozwala oszczędzać energię w sposób, jaki dotychczas był niemożliwy. Dzięki użyciu najnowocześniejszych materiałów i technologii odlewniczych dysze FRIGUS, w porównaniu do rurek wirowych, są małe i zwarte. Po części wynika to z wtłaczania sprężonego powietrza osiowo zamiast promieniowo. Obracający się strumień powietrza jest prostowany i filtrowany wewnątrz dyszy FRIGUS, co zapewnia znaczne obniżenie poziomu hałasu. A wszystko to bez utraty wydajności chłodzenia.