You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA
SILVENT 755-L-H

Numer pozycji: 07550169179, 07550269179

SILVENT 755-L-H: z przedłużonym spustem.Taka sama wydajność jak 755-L.

Redukcja hałasu 73%

Oszczędności 49%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.