You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA
SILVENT 500-Z

Numer pozycji: 05000139013, 05000239016

SILVENT 500-Z: wyposażony w cynkową dyszę szczelinową, przystosowaną do ogólnego czyszczenia w środowiskach, w których dysza nie jest poddawana żadnemu lub prawie żadnemu obciążeniu mechanicznemu. Dysza zapewnia silny i niezwykle cichy strumień powietrza – poziom hałasu wynosi zaledwie 79 dB(A). W przypadku bardziej wymagających środowisk pracy zalecamy bezpieczne pistolety do przedmuchiwania 500-L lub 500-S, które wyposażone są w dysze ze stali nierdzewnej.

Redukcja hałasu 67%

Oszczędności 37%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.