You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA
SILVENT 500-Z-800

Numer pozycji: 05000739278, 05000839278

SILVENT 500-Z-800: z rurką przedłużającą 800 mm.Taka sama wydajność jak 500-Z.

Redukcja hałasu 67%

Oszczędności 37%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.