You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA
SILVENT 500-L

Numer pozycji: 05000139270, 05000239270

SILVENT 500-L: wyposażony w dyszę Lavala ze stali nierdzewnej. Przez umieszczony w centralnej części dyszy otwór Lavala wydmuchiwany jest silnie skupiony strumień powietrza o prędkości naddźwiękowej. Od centralnego otworu Lavala rozchodzą się szczeliny wytwarzające cichy warstwowy strumień powietrza o dużej sile. Takie połączenie dwóch strumieni powietrza zapewnia niezwykle skuteczne czyszczenie i optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza. Specjalne ożebrowanie zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem skóry z otworami dyszy. Siła odmuchu 4,2 N (14,8 ozf).

Redukcja hałasu 67%

Oszczędności 47%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.