You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA
SILVENT 007-Z

Numer pozycji: 00070139158, 00070239158

SILVENT 007-Z: wyposażony w cynkową dyszę szczelinową, która pozwala na efektywne wykorzystanie otaczającego powietrza. Czyszczenie za pomocą tej dyszy jest dokładne, ciche i wydajne. Odpowiednia do ogólnego zastosowania w warunkach niewielkiego narażenia na zużycie mechaniczne. Siła odmuchu 3,0 N (10,6 ozf).

Redukcja hałasu 67%

Oszczędności 43%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.