You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nóż POWIETRZNY
SILVENT 310 Z+

Numer pozycji: 03100169403, 03100269403

SILVENT 310 Z+ to energooszczędny modularny nóż powietrzny generujący strumień odmuchowy o ogromnej sile przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowo niskiego poziomu hałasu. Dzięki specjalnej aerodynamicznej konstrukcji każdego kanału przelotowego dyszy obszar odmuchu jest optymalny. Modularna konstrukcja SILVENT 304 Z+ -310 Z+ pozwala łączyć poszczególne dysze aż do osiągnięcia wymaganej długości noża (zob. SILVENT A 12 w rozdz. Akcesoria). Technologia objęta patentem.

Redukcja hałasu 84%

Oszczędności 43%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.