You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

DYSZA POWIETRZNA
SILVENT 952

Numer pozycji: 09520149509

SILVENT 952: dysza obrotowa, której konstrukcja zapewnia skuteczne i równomierne zdmuchiwanie na większych obszarach. Podobne dysze są na przykład wykorzystywane w szerokich polerkach stosowanych w przemyśle drzewnym do skutecznego, równomiernego odmuchu pyłu z drewna. Strumień powietrza z otwartej rurki nie jest w stanie odmuchać całej powierzchni, czego skutkiem jest nierównomierne oczyszczenie. W podobnych maszynach dysze obrotowe są zintegrowane z systemem usuwania pyłu – zapewnia to skuteczne i nieszkodliwe dla środowiska usuwanie zanieczyszczeń. Dysze obracają się z dużą siłą i prędkością, dlatego należy stosować się do instrukcji bezpiecznej instalacji i bezpiecznego użytkowania, którą SILVENT chętnie dostarczy na życzenie wraz z dyszą w pierwszej dostawie lub w późniejszym okresie. Produkt w pełni zgodny z wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu.

Redukcja hałasu 73%

Oszczędności 43%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.