You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

DYSZA POWIETRZNA
SILVENT 915

Numer pozycji: 09150149334, 09150249334

SILVENT 915: dysza wytwarzająca szeroki i rozproszony strumień powietrza o przekroju okrągłym. Przeznaczona jest do zastosowań, w których powietrze musi być rozprowadzane na większej powierzchni przy odmuchu z niewielkiej odległości. Największą skuteczność osiąga przy odmuchu z odległości nieprzekraczającej 150 mm (6"). Może być stosowana wewnątrz przewodów, jednak ich średnica wewnętrzna powinna wynosić pomiędzy 25 mm a 100 mm (1”–4”). Standardowy kąt odmuchu wynosi 45°, przy czym istnieje możliwość zmiany kąta położenia otworów wylotowych do 90° lub 135°. Zmiany dokonuje się na życzenie klienta. Dyszę wyróżnia niski poziom hałasu i niskie zużycie powietrza.

Redukcja hałasu 67%

Oszczędności 43%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.