You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

DYSZA POWIETRZNA
SILVENT 795 L

Numer pozycji: 07900169768, 07900269768

SILVENT 795 L: dysza Laval ze stali nierdzewnej, która generuje ogromną siłę odmuchu. Sprężone powietrze jest optymalnie wykorzystywane w tej dyszy powietrznej, dzięki wprowadzeniu zupełnie nowej tecnologii odmuchu. Efekt jest osiągany przez otoczenie rdzenia powietrza poruszającego się z prędkością ponaddźwiękową ochronną powłoką powietrza poruszającą się równolegle do centralnego strumienia powietrza. Strumień rdzenia powietrza w SILVENT 795 L jest generowany przez dyszę Lavala. Konstrukcja dyszy przekształca całą energię zmagazynowaną w sprężonym powietrzu w energię kinetyczną, nie dopuszczając do bocznego rozszerzania się strumienia powietrza po przejściu przez dyszę.

Redukcja hałasu 67%

Oszczędności 31%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.