You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

DYSZA POWIETRZNA
SILVENT 780 LA

Numer pozycji: 07800169351, 07800269351

SILVENT 780 LA to regulowana dysza Lavala ze stali nierdzewnej generująca odmuch o ogromnej sile. Dzięki zastosowaniu całkowicie nowej technologii odmuchu, sprężone powietrze wykorzystane jest w sposób optymalny - centralna struga, która porusza się z prędkością naddźwiękową otoczona jest równoległym strumieniem powietrza osłaniającego strugę główną wytworzoną przez dyszę Lavala. Konstrukcja dyszy zapobiega rozproszeniu strumienia na boki, dzięki czemu cała energia powietrza sprężonego zamieniona jest na energię kinetyczną. Regulacja dyszy pozwala na wychylenie kąta odmuchu do 30° od linii centralnej. Dzięki temu czas instalacji i regulacji ulega znacznemu skróceniu.

Redukcja hałasu 75%

Oszczędności 35%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.

780 LA