You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

DYSZA POWIETRZNA
SILVENT 730 C

Numer pozycji: 07300149326, 07300249326

SILVENT 730 C: dysza z aerodynamicznymi szczelinami zaprojektowanymi w celu optymalnego wykorzystania sprężonego powietrza przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnego poziomu hałasu. Siła odmuchu dyszy, wynosząca 98,0 N (21.6 lbs), jest około trzydziestokrotnie większa od siły odmuchu modelu SILVENT 701. Przystosowana do aplikacji wymagających, aby strumień powietrza działał z większą siłą w centralnej części przedmiotu poddawanego procesom oczyszczania, osuszania, schładzania czy transportowania. Dodatkowa centralna dysza szczelinowa zwiększa prędkość przepływającego powietrza, zwiększając tym samym siłę odmuchu, przy czym strumień powietrza zachowuje przekrój stożkowy, podobny do wytwarzanego przez dyszę SILVENT 720. Wraz z dyszami 707 C i 715 C produkt należy do serii SILVENT 700 C.

Redukcja hałasu 84%

Oszczędności 45%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.