You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

DYSZA POWIETRZNA
SILVENT 705 A

Numer pozycji: 07050129002, 07050229002

SILVENT 705 A: dysza z regulowanym kątem odmuchu będąca wersją dyszy 705. Dzięki regulacji, która możliwa jest w zakresie do 30° od położenia centralnego, czas normalnie potrzebny do zamontowania dyszy i precyzyjnego ustawienia kąta odmuchu został znacznie skrócony. Taka sama wydajność jak 705.

Redukcja hałasu 75%

Oszczędności 49%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.