You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

DYSZA POWIETRZNA
SILVENT 703

Numer pozycji: 07030139083, 07030239083

SILVENT 703: dysza w całości wykonana ze stali nierdzewnej. Ma aerodynamiczne szczeliny zaprojektowane specjalnie w celu optymalnego wykorzystania sprężonego powietrza przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnego poziomu hałasu. Typowe obszary wykorzystania dyszy to huty szkła, w których panują wysokie temperatury, stalownie, w których stosuje się bardzo duże siły odmuchu, czy przetwórstwo spożywcze, w którym obowiązują rygorystyczne wymagania dotyczące higieny. Siła odmuchu dyszy, wynosząca 9,6 N (2.1 lbs), jest około trzykrotnie większa od siły odmuchu modelu SILVENT 701. Wraz z modelami 701, 705, 710 i 720 produkt tworzy serię 700.

Redukcja hałasu 67%

Oszczędności 38%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.