You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

DYSZA POWIETRZNA
SILVENT 703

Numer pozycji: 07030139083, 07030239083

SILVENT 703: dysza w całości wykonana ze stali nierdzewnej. Ma aerodynamiczne szczeliny zaprojektowane specjalnie w celu optymalnego wykorzystania sprężonego powietrza przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnego poziomu hałasu. Typowe obszary wykorzystania dyszy to huty szkła, w których panują wysokie temperatury, stalownie, w których stosuje się bardzo duże siły odmuchu, czy przetwórstwo spożywcze, w którym obowiązują rygorystyczne wymagania dotyczące higieny. Siła odmuchu dyszy, wynosząca 9,6 N (2.1 lbs), jest około trzykrotnie większa od siły odmuchu modelu SILVENT 701. Wraz z modelami 701, 705, 710 i 720 produkt tworzy serię 700.

Redukcja hałasu 67%

Oszczędności 38%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.