You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#159. Transport van leer naar impregnatieproces

Het bedrijf gebruikte een blaastoepassing voor transport van leer naar het impregnatieproces. Voor dit werk werd een ter plaatse geconstrueerde luchtbalk met geboorde gaten gebruikt. De bestaande oplossing was niet alleen energieverslindend, maar leverde ook de nodige problemen met drukverliezen op. Dit beïnvloedde uiteraard de hele productielijn.

Resultaat
De installatie van een aangepast Silvent luchtmes verminderde niet alleen het energieverbruik, maar dit waarborgde ook een consistente blaaskracht. Het luchtmes verminderde de turbulentie, en leverde zodoende een efficiëntere blaaskracht in verhouding tot de toegevoerde perslucht. Het geringere luchtverbruik was bood ook een oplossing voor de problemen met het drukverlies, en het had een positief effect op andere delen van de productie. En naast de energiebesparing was het ook mogelijk om de geluidsniveaus tijdens productie te verminderen.
Oplossing
Er werd door de technici van Silvent een aangepast SILVENT 300 luchtmes geconstrueerd om deze applicatie te optimaliseren. Een aanpassing van de blaaskracht, het blaaspatroon, de blaasafstand en de blaashoek in zorgde voor een lager energieverbruik en een vermindering van geluidsoverlast. Met andere woorden een verbetering qua economie en qua werkomgeving.
Product: SILVENT 300