You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#13. Verwijdering van flessen met incorrect gewicht.

Het bedrijf gebruikte een blaastoepassing om op eenvoudige en efficiënte wijze flessen te verwijderen die niet de juiste hoeveelheid vloeistof bevatten. De flessen dien aan de gewichtsvoorwaarden voldeden werden verwijderd met een persluchttoepassing. De bestaande oplossing maakte gebruik van een open pijp voor het blazen met perslucht. Dit werkt niet alleen energieverslindend, maar ook inefficiënt.

Resultaat
Om het verwijderingsproces te vereenvoudigen en om het verbruik van perslucht te verminderen, installeerde het bedrijf een blaasmondstuk. Het platte blaasmondstuk biedt een breder blaaspatroon en dus ook een breder contactvlak en dit had tot gevolg dat de flessen zich makkelijker lieten verwijderen. Dit mondstuk benutte ook de toegevoerde perslucht op meer efficiënte wijze dan een open pijp, zodat hetzelfde werk met een lager energieverbruik kon worden verricht.
Oplossing
De installatie van een SILVENT 971 F blaasmondstuk verminderde het energieverbruik en verbeterde de werking van de applicatie. Het SILVENT 971 F luchtmondstuk is uitgerust met een debietregelaar waarmee het mogelijk was om de blaaskracht in te stellen. Op die manier bestond ineens de mogelijkheid de juiste blaaskracht uit te proberen, totdat deze optimaal was voor hun specifieke toepassing. Dit hield in dat niet meer lucht dan noodzakelijk werd gebruikt, wat niet alleen het verbruik verminderde maar ook de geluidsniveaus.
Product: 971 F