You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Haku
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Paineilmalla kuljettaminen

Paineilmaa voidaan käyttää teollisuudessa hyödyksi joko kappaleiden siirtämiseen eteenpäin tuotantoprosessissa tai esimerkiksi kappaleiden erottamiseen toisistaan. Sitä voidaan myös käyttää ohjaamaan tuote oikeaan asentoon. Paineilman suuri etu on, ettei se vaadi mekaanista kontaktia.

Sovellusesimerkkejä

Kansien kuljetus kuljettimella

SILVENT MJ4-QS -paineilmasuutin on helppo asentaa olemassa olevaan 4 mm avoputkeen. Asennuksen avulla saadaan vähennettyä energiankulutusta ja melutasoa. Paineilmasuuttimella saadaan aikaan suuri kustannussäästö tällaisessa puhallussovelluksessa, jossa paineilmavirtaus on jatkuvaa.

Transporting covers on a conveyor

Alumiinilevyjen erottaminen

SILVENT 705 L -paineilmasuuttimien ilmavirtaus erottaa alumiinilevyt toisistaan ja varmistaa, että imukupit nostavat vain yhden levyn kerrallaan. Riskinä on, että useampi levy nousee yhtä aikaa, jos niitä ei eroteta kunnolla toisistaan. Tämä taas aiheuttaa ongelmia tuotantoprosessin myöhemmissä vaiheissa. Paineilmasuutin helpottaa tuotantoprosessia ja vähentää hylättyjen tuotteiden määrää.

Separation of aluminum sheets with air nozzle.
Silvent - Patented Air Technology

Tuotetukea?

Autamme sinua mielellämme ehdottamalla paineilmasuutinta, jolla voit parantaa sovellustasi. Aloita vastaamalla kahdeksaan alla olevaan kysymykseen, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Curved background

Asiakastapaus

Nahan kuljettaminen kyllästystä varten

Teollisuudenala: Tekstiili- ja nahkateollisuus
Yhtiö käytti paineilmalla puhaltamista nahan kuljettamiseen kyllästysprosessia varten. Työhön käytettiin yhtiön itse suunnittelemaa ilmaramppia, jossa oli poratut reiät. Nykyinen ratkaisu vei paljon energiaa ja aiheutti paineenlaskuongelmia, jotka vaikuttivat koko tuotannon tehokkuuteen.

Ratkaisu
Silventin asiantuntijat suunnittelivat mukautetun SILVENT 300 -ilmaveitsen optimoidakseen sovelluksen. Mukauttamalla sovelluksen puhallusvoimaa ja -kuviota sekä puhallusetäisyyttä ja -kulmaa voitiin vähentää sekä tuotannon energiankulutusta että melutasoa. Näin siirtoprosessia voitiin parantaa sekä taloudellisuuden että työympäristön kannalta.

Tulokset
Energian kulutuksen vähentämiseksi ja tasaisen puhallusvoiman varmistamiseksi käyttökohteeseen asennettiin Silventin mukautettu ilmaveitsi. Ilmaveitsi vähensi turbulenssia, jolloin ilmansyöttöä voitiin tehostaa puhalluksessa. Käyttämällä vähemmän ilmaa oli myös mahdollista korjata paineenlaskuun liittyvä ongelma, millä puolestaan oli myönteinen vaikutus muihin tuotannon osiin. Energiasäästöjen lisäksi oli myös mahdollista vähentää tuotannon melutasoa.

Conveying leather for impregnation with an air knife.

 

Tapetin kuljettaminen koneessa

Teollisuudenala: Painoteollisuus
Yhtiö käytti itse suunnittelemaansa ilmaramppia tapetin siirtämiseen eteenpäin valmistusprosessissa. Tapetin ohjaamisessa oli tärkeää, että tapetti seurasi rullastoa ongelmien ja koneseisokkien välttämiseksi. Tuotantovirheistä johtuvat koneseisokit ovat sekä kalliita että tehottomia.

Ratkaisu
Silventin asiantuntijat suunnittelivat mukautetun SILVENT 300 -ilmaveitsen tehdäkseen sovelluksesta tehokkaamman. Ilmaveitsen puhallusvoima ja -kuvio sekä puhallusetäisyys ja -kulma mukautettiin sovelluskohtaisesti, jotta voitiin varmistaa, että tapetti puhallettiin alas rullastoon. Mukautetun ilmaveitsen asentaminen vähensi valmistusprosessin ongelmia.

Tulokset
Silvent-ilmaveitsen asennuksen ansiosta tapetin kuljettamista voitiin parantaa. Ilmaveitsi varmisti, että tapetti puhallettiin rullastoon ja sitä ohjattiin valmistusprosessissa ongelmitta. Tämä vähensi repeytyneestä paperista aiheutuvien kalliiden koneseisokkien määrää. Näin yhtiö pystyi työskentelemään tehokkaammin.

Conveying wallpaper in a machine with an air knife.

Suositellut tuotteet