You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#140. Teräslevyjen puhaltaminen vaihtosuuntaisessa kylmävalssaamossa

Teräksen kylmävalssauksen yhteydessä jäähdytyksessä ja voitelussa levitetään emulsiota. Jos tätä emulsiota ei poisteta valssauksen jälkeen, se voi aiheuttaa ongelmia, kuten raitoja, tahroja ja ruostetta teräksen pinnalle. Yrityksen nykyinen ratkaisu ei pystynyt poistamaan emulsiota riittävän hyvin. Tämä vaikutti pinnan viimeistelyyn ja johti poikkeamiin, joita oli vaikea korjata jälkeenpäin. Poikkeamat johtivat yhä suurempaan hylkäämismäärään ja materiaalin kulutukseen sekä suurempiin kustannuksiin yhtiölle.

Tulokset
SILVENT AirPlow -ilmaveitsen asennus paransi merkittävästi teräslevyjen pinnan viimeistelyä. Teräksen puhallus paineilmalla suoraan valssauksen jälkeen on yleinen menetelmä puhtaan ja kuivan pinnan aikaansaamiseksi. Auran muotoon keskitetyssä puhalluksessa emulsio voitiin poistaa tehokkaammin teräslevyn keskeltä aivan sen reunoihin saakka. Hylätyn materiaalin määrä väheni ja kaikki tuotettu teräs voitiin lähettää edelleen galvanointiprosessiin.
Ratkaisu
Silvent AirPlow -ilmaveitsi on suunniteltu erityisesti parantamaan laatua teräs- ja alumiiniteollisuudessa. Teräslevyn suuren nopeuden ja emulsion takia puhalluslaitteiden muoto on ratkaisevan tärkeä tulosten kannalta. Parhaiden mahdollisten tulosten aikaansaamiseksi Silventin asiantuntijat varmistavat, että kaikki AirPlow-ilmaveitset optimoidaan sovelluskohtaisesti. AirPlow-ilmaveitsi vähensi myös energian kokonaiskulutusta aiempaan ratkaisuun verrattuna.
Tuote: AIRPLOW