You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#143. Jäähdytysveden kuivaaminen kuvan lukemisen parantamiseksi kuumavalssaamossa.

Tulokset
Poisti virheelliset lukemat ja sen vuoksi uusinta-ajojen määrä väheni.
Ratkaisu
Erityisesti suunniteltu ratkaisu puhaltamaan sivulta veden pois kokonaan mittarista.
Tuote: SILVENT 300