You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Haku
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#159. Nahan kuljettaminen kyllästystä varten

Yhtiö käytti paineilmalla puhaltamista nahan kuljettamiseen kyllästysprosessia varten. Työhön käytettiin yhtiön itse suunnittelemaa ilmaramppia, jossa oli poratut reiät. Nykyinen ratkaisu vei paljon energiaa ja aiheutti paineenlaskuongelmia, jotka vaikuttivat koko tuotannon tehokkuuteen.

Tulokset
Energian kulutuksen vähentämiseksi ja tasaisen puhallusvoiman varmistamiseksi käyttökohteeseen asennettiin Silventin mukautettu ilmaveitsi. Ilmaveitsi vähensi turbulenssia, jolloin ilmansyöttöä voitiin tehostaa puhalluksessa. Käyttämällä vähemmän ilmaa oli myös mahdollista korjata paineenlaskuun liittyvä ongelma, millä puolestaan oli myönteinen vaikutus muihin tuotannon osiin. Energiasäästöjen lisäksi oli myös mahdollista vähentää tuotannon melutasoa.
Ratkaisu
Silventin asiantuntijat suunnittelivat mukautetun SILVENT 300 -ilmaveitsen optimoidakseen sovelluksen. Mukauttamalla sovelluksen puhallusvoimaa ja -kuviota sekä puhallusetäisyyttä ja -kulmaa voitiin vähentää sekä tuotannon energiankulutusta että melutasoa. Näin siirtoprosessia voitiin parantaa sekä taloudellisuuden että työympäristön kannalta.
Tuote: SILVENT 300