You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#176. Sahanpurun ja pölyn puhdistus MDF-levyistä

Jotta saavutetaan hyviä tuloksia MDF-levyjä maalattaessa, levyn pinnassa ei saa olla yhtään sahanpurua tai pölyä. Yhtiön nykyinen ratkaisu koostui omasta ilmaveitsestä ja paineilmasuuttimesta, mutta yhtiöllä ei ollut tehokkaiden ilmaveitsien suunnitteluun tarvittavia tietoja. Näin ollen yhtiön nykyinen ratkaisu tuotti muun muassa korkeat melutasot, jotka rikkoivat yhtiön käytäntöjä, joissa se oli sitoutunut tuotannon melutasojen vähentämiseen.

Tulokset
Mukautettu Silvent-ilmaveitsi asennettiin alentamaan melutasoja ja optimoimaan paineilman käyttöä. Tämä merkitsi myös sitä, että syöttöpainetta voidaan vähentää merkittävästi. Ennen asennusta ja sen jälkeen suoritetut mittaukset osoittivat, että melutaso laski 10 dB(A), mikä tarkoittaa ihmiskorvan yhteydessä melutason puolittamista. Asennus johti myös 25 prosentin energiasäästöihin.
Ratkaisu
Hyödyntämällä laaja-alaista kokemustaan ja asiantuntemustaan Silventin asiantuntijat suunnittelivat mukautetun SILVENT 300 -ilmaveitsen, joka tarjosi tehokkaan paineilmapuhalluksen. Jotta melutasoja voitiin alentaa mahdollisimman paljon, oli sovelluksen puhallusvoimaa ja -kuviota sekä puhallusetäisyyttä ja -kulmaa säädettävä sovelluskohtaisesti. Asennuksen jälkeen voitiin säätää myös syöttöpainetta, mikä lisäsi säästöjä entisestään.
Tuote: SILVENT 300