You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#172. Puulastujen puhdistus

Tulokset
Puhalluspistooli on varustettu ns. kuolleen miehen kytkimellä, joka sammuttaa ilmavirran tulon, mikäli käyttäjä menettää otteensa siitä. Lisäksi puhalluspistooli alensi melutasoa aikaisempaan ratkaisuun verrattuna.
Ratkaisu
Puhalluspistooli 767-L-1000 oli helppokäyttöinen, paransi turvallisuutta ja tuotti voimakkaan puhallusvoiman.
Tuote: 767-L-1000