You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#131. Tuotteiden jäähdyttäminen ruiskuvalun jälkeen ennen laadunvalvontaa.

Tulokset
Ilmaveitsi paransi tuottavuutta ja jäähdytykseen tarvittava aika lyheni.
Ratkaisu
Erityisesti suunniteltu ilmaveitsi, joka paransi jäähdytyksen hallintaa.
Tuote: SILVENT 300