You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#133. Tuotteen puhdistaminen osista ruiskuvalun jälkeen.

Tulokset
Puhalluspistooli on varustettu ilmakilvellä, joka estää kuumien kumiosien kimpoamisen käyttäjän päälle. Ilmapistooli suojasi käyttäjää myös ilma-embolialta, joka oli aikaisemmin ollut ongelmana. Lisäksi puhalluspistooli alensi melutasoa.
Ratkaisu
Pro One-AS -puhalluspistooli auttoi poistamaan jäämät käytetyistä muoteista ja suojaamaan käyttäjää.
Tuote: Pro One-AS