You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Haku
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#135. Jäähdytysprosessin jälkeinen kuivaus.

Tuotanto-ongelmia ilmeni, koska jäähdytykseen käytettyä vettä ei poistettu tuotteesta. Ongelma vaikutti koko tuotantoprosessiin ja johti aivan liian moniin kalliisiin tuotantopysähdyksiin.

Tulokset
Ongelma voitiin korjata asentamalla ilmadonitsi, jossa on useita optimoituja paineilmasuuttimia, jotka on sijoitettu ympyrän muotoon. Tällä tavoin ilmasuihkut pystyttiin keskittämään koko kohteen alueelle, jolloin voitiin varmistaa sen asianmukainen kuivuminen. Suuttimen asennuksen ansiosta voitiin välttää turhat tuotantopysähdykset, mikä teki tuotantoprosessista tehokkaamman.
Ratkaisu
SILVENT 463 L -ilmadonitsissa on 360 asteen ilmakeila, joka mahdollistaa tehokkaan puhalluksen koko kohteen alueelle. Optimoitujen puhalluskulmien ja -etäisyyksien ansiosta uusi puhallussovellus pystyi kuivaamaan käyttämällä vähemmän paineilmaa, mikä paransi energiatehokkuutta ja alensi kustannuksia.
Tuote: 463 L