You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#25. Vääränpainoisten pakkausten lajittelu

Painovaatimuksia vastaamattomien pakkausten lajittelu on yleinen ongelma elintarviketeollisuudessa. Se oli syynä asiakastoimitusten laatuongelmiin. Yhtiön nykyisessä ratkaisussa oli riittämätön paine sellaisten pakkausten lajittelemiseen, jotka eivät täyttäneet painotarkastuksen vaatimuksia. Yhtiö halusi lajitella pakkaukset, jotka painoivat liikaa tai liian vähän.

Tulokset
Ongelman ratkaisemiseksi asennettiin litteä paineilmasuutin, jossa on tasainen puhallus. Koska pakkaus sovelluksessa oli sylinterimäinen, avoputkella puhaltamiseen varattu aikaväli oli erittäin lyhyt. Tämän vuoksi oli vaikeaa saada aikaan hyviä tuloksia. Litteä paineilmasuutin tarjosi pidemmän aikavälin ja paremman puhalluksen peiton. Myös puhalluskulmaa säädettiin sovelluksen parantamiseksi entisestään. Säädön ansiosta pakkaukseen voitiin ruiskuttaa pieni määrä ilmaa, jolloin poistaminen kävi nopeasti, joustavasti ja helposti.
Ratkaisu
SILVENT 973 -paineilmasuutin asennettiin pakkauspainon vaihteluiden vuoksi. Tämä vähensi vääränpainoisten pakkausten määrää, jotka oli lajiteltu virheellisesti painon tarkistuksen jälkeen. Samanaikaisesti voitiin myös vähentää melutasoa ja energiankulutusta, sillä sovellus optimoitiin käyttötarkoitustaan varten. Tämä tehosti lajittelua. Säädettävä SILVENT PSK 14 -pallonivel asennettiin paineilmasuuttimen alkupäähän, jolloin puhalluskulman säätö voitiin tarkistaa.
Tuote: 973