You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Haku
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#166. Pölyn puhdistaminen lopputuotteesta jäysteenpoistoalueella.

Tulokset
Yritys valitsi Pro One -puhalluspistoolin sen turvallisen paineen ja alhaisen melutason vuoksi. Puhalluspistooli laski melutasoa merkittävästi alle OSHA:n kuulo-ohjelman raja-arvon. Puhalluspistoolin koko ja ergonominen kahva mahdollistivat miellyttävän käytön pitkällä aikavälillä. Käyttäjän oli kahvan ansioista myös mahdollista käyttää haluttua puhallusvoimaa tehtävän luonteesta riippuen.
Ratkaisu
Pro One -puhalluspistooli paransi työprosessia, alensi melutasoa, on täysin OSHA:n turvallisuusmääräysten mukainen ja paransi työntekijöiden ergonomiaa.
Tuote: Pro One