You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#186. Lastujen puhdistaminen / yksityiskohtien kuljettaminen

Tulokset
Melutason aleneminen ja energian säästö aiempaan ratkaisuun verrattuna (neljä kappaletta 8mm avoputkia).
Ratkaisu
Asiakkaan tarpeisiin räätälöity Silvent 300 asennettiin päästääkseen tavoiteltuun puhallusvoimaan ja kattamaan oikea puhallusalue.
Tuote: SILVENT 300